Ruža, Līga, LLU aģentūras Zemkopības zinātniskais institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank