Vindele, Līga, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank