Šmits, Mareks, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank