Spārniņa, Maruta, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank