Kozyreva, O.I., Pskov State University, Russian FederationISSN: 2256-070X