Mekšs, Pēteris, Latvijas Valsts Universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank