Vucenlazdans, Pēteris, Rēzeknes Augstskolas, LatviaSCImago Journal & Country Rank