Ochoa-Daderska, Renata, Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, PolandSCImago Journal & Country Rank