Sarma, Uģis, Rīgas Tehniskā universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank