Klāsens, V., Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank