Surikova, Valentīna, Latvijas Valsts Augļkopības institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank