Buģina, Veronika, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaISSN: 2256-070X