FOREST REGENERATION PROCESS RISK ANALAYSIS AND THE PROPOSED SOLUTION IN VIDUSDAUGAVA FORESTRY

Simona Geršebeka, Ivars Matisovs

Abstract


In this research was explored forest regeneration process and dealt with reforestation related risks. During the research period, where were an evaluation of occurring risk factors and determined the most common form, technology was designed to prevent the risk – remove the effects of artiodactyls. The research was conducted during the period from September 2014 till January 2015, surveying forests in Vidusdaugava forestry and analyzing data from forestry about forest regeneration statistics.

Keywords


forest regeneration; risk factors; Vidusdaugava forestry; artiodactyls

Full Text:

PDF

References


Zālītis, P. (2009). Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: LVMI "Silava".

LVM (2012). Ražīgas darba metodes mežkopībā. file:///C:/Users/Vinet/Downloads/Razigas_darba_metodes_mezkopiba.Buklets.pdf, sk. 16.01.2015.

Google maps. (2015): https://www.google.lv/maps/@56.5026464,25.2470829,14z, sk. 14.01.2015.

Grunda, V (2007). Mežaudzes taksācijas rādītāju noteikšanas metodes un precizitāte. http://ilga.cs.llu.lv/uploads/File/prezentacijas/9.pdf, sk.14.01.2015.

Miezīte, O. (2013). Jaunaudžu veselības stāvokļa analīze. http://maplas.mf.llu.lv/materiali/OMiezite_Mezzinatnes_diena.pdf, sk. 16.01.2015.

LVM (2014). Meža apsaimniekošanas plāna kopsavilkums. http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/meza-apsaimniekosanas-cikls/planosana, sk.14.01.2015.

Brauners, I. (2014. gada 16. oktobris). 2014.gada briežveidīgo bojājumu uzskaites rezultāti, analīze. Koknese.

EVA (2014). Repelents zvēru bojājumu ierobežošanai koku jaunaudzēs. http://www.eva.lv/?do=showproduct&section=Augu_aizsardz%C4%ABba_142〈=lv&product=Plantskids_%C5%A1.p._Repelents_zv%C4%93ru_boj%C4%81jumu_ierobe%C5%BEo%C5%A1anai_koku_jaunaudz%C4%93s._1kg_Re%C4%A3._Nr._0274_Re%C4%A3.klase_3_7929, sk.16.01.2015.

Kasparinskis, R. (2012). Latvijas meža augšņu daudzveidība un to ietekmējošie faktori. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Promocijas_darbs_Kasparinskis.pdf, sk.14.01.2015.

Mangalis, I. (2004). Vides faktoru loma meža atjaunošanā. Rīga: "Et Cetera".
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/het2016.20.3525

Refbacks

  • There are currently no refbacks.