KOKAPSTRĀDES UZŅĒMUMA NOTEKŪDEŅU RACIONĀLAS APSAIMNIEKOŠANAS TEHNOLOĢISKIE RISINĀJUMI

Jānis Lupiķis, Gotfrīds Noviks

Abstract


The paper explores the possibilities to treat wastewater with electroflotation method. Wastewater from wood processing industry were treated on constructed laboratory electroflotator at different temperatures and time intervāls. Obtained optimal treatment regimes.

Keywords


wastewater treatment; electroflotation; lignin; cellulose

Full Text:

PDF

References


Brovkina J., Promocijas darba kopsavilkums. Finiera ražošanas hidrotermiskā baseina notekūdeņu attīrīšanas metodes pilnveidošana, iegūto koagulātu raksturojums un izmantošanas iespējas, (Sk. Internetā 11.11.2016.) https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/15130

Brovkina J., Sanita Skudra, Galija Šuļga, Publikācija, Finiera ražošanā izmantojamās bērzu koksnes hidrotermiskās apstrādes modeļa izstrāde. (Sk. Internetā 12.09.2016.) https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/8424/fulltext.pdf

Lupiķis J.Diplomprojekts, Veļas mazgātavas notekūdeņu attīrīšanas ar elektrokoagulācijas metodi projekts, Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte. Zin.vad. Gotfrīds Noviks. Rēzekne, 71 lpp.

Wang C. Removal of COD from laundry wastewater by electrocoagulation/electroflotation , Sk. Internetā(10.26.2016.), http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389408011710

Xueming C., Guohua C., Novel Electrode System for Electroflotation of Wastewater, Sk. Internetā(10.05.2016.), http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es011003u

Матов, Б.М. Электрофлотационная очистка сточных вод. Кишинев: Картя Маолдаванеска, 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/het2017.21.3574

Refbacks

  • There are currently no refbacks.