IMPACT OF NO TILL TEHNOLOGY ON SOIL REGENERATIVE PROCESSES AND WEEDINESS

Māra Avišāne, Rasma Tretjakova

Abstract


The paper reflects the importance of crop rotation and its impact on weeds, as well as the impact of plowing technology on regenerative processes. There are crops like oats, canola, beans that improve the soil, so they are good precursors. The cultivation of monocultures has been shown to lead to the degradation and reduction of soil organic matter. The paper investigates how the amount of weeds on a farm changes with the introduction of no till technology.

Keywords


no till technology; weeds; regenerative processes

Full Text:

PDF

References


Nipers, A., Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā, zinātniskais pētījums, 2.starpatskaite, LLU, 2017

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam, Pārresoru koordinācijas centrs, Rīga, 2020

Miltiņš, R., Jaunās tehnoloģijas lauksaimniecībā = domāšanas maiņa. [Tiešsaiste] [skatīts: 2021. gada 22. februārī]. Pieejams: https://www.delfi.lv/bizness/versijas/raimonds-miltins-jaunas-tehnologijas-lauksaimnieciba-domasanas-maina.d?id=52646795

Rasmussen P.E., Goulding K.W.T., Brown J.R. et al. (1998). Long-term agroecosystem Experiments: assessing agricultural sustainability and global change. Science, Vol. 282, p.893–896

Classical Experiments[s.a.]. [Tiešsaiste] [skatīts: 2021. g. 25.marts.]. Pieejams: http://www.rothamsted.ac.uk/long-term-experiments-national-capability/classical-experiments

Starpkultūru devums pavasara sezonai. [Tiešsaiste] [skatīts: 2021. Gada 23. februaŗī]. Pieejams: http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/starpkulturu-devums-pavasara-sezonai

Krustziežu sakņu augoņi rapšos: 48-49 Saimnieks LV, 2012

Vaivode I. Netradicionālās tehnoloģijas atgriežas no gadsimta dzīlēm.- Rīga, 2003., 224 lpp

Smith, P., Powlson, D.S., Glendining, M.J., Smith, J.U. (1998) Preliminary estimates of the potencial carbon mitigation in European soils through no-till farming. Global change Biology, Vol. 4, 679-685

Rychcik, B., Adamiak, J., Wojciak, H. (2006) Dynamics of the soil organic matter in crop rotation and long-term monoculture. Plant Soil Environment, Vol. 52, Special Issue, 15-20: www.cazv.cz?userlifes?File/Spec 15.pdf
DOI: https://doi.org/10.17770/het2021.25.6792

Refbacks

  • There are currently no refbacks.