CLOUD COMPUTING

Arturs Gusevs, Artis Teilāns

Abstract


Mūsdienās mākoņdatošana ir svarīga lietotāju un uzņēmumu dzīves sastāvdaļa. Pateicoties mākoņdatošanai, cilvēkiem ir visas iespējas saglabāt savus datus mākonī, pārsūtīt lietojumprogrammas utt. Mākoņdatošana ļauj uzņēmumiem saglabāt naudu par dārgu aparatūru un programmatūru, kā arī ietaupa laiku uzņēmuma darbiniekiem. Mākoņdatošanas tehnoloģijas radās pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados un joprojām attīstās. Referāta mērķis ir aplūkot mākoņdatošanas jēdzienu, mākoņu veidus, mākoņdatošanas ieguvumus, kā arī ar tiem saistītās grūtības un riskus.

Full Text:

PDF

References


Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā — kas ir mākoņdatošana un kā tā attiecas uz mani? [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-713_lv.htm Skatīts 2022.g. 05. maijā.

What is cloud computing? [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.salesforce.com/what-is-cloud-computing/ Skatīts 2022.g. 05. maijā.

Cloud Computing – Types of Cloud. [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.globaldots.com/cloud-computing-types-of-cloud/ Skatīts 2022.g. 05. maijā.

Cloud Types: Private, Public and Hybrid. [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.asigra.com/blog/cloud-types-private-public-and-hybrid Skatīts 2022.g. 05. maijā.

Why Move To The Cloud? 10 Benefits Of Cloud Computing. [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.salesforce.com/uk/blog/2015/11/why-move-to-the-cloud-10-benefits-of-cloud-computing.html Skatīts 2022.g. 05. maijā.

Benefits of cloud computing. [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.ibm.com/cloud/learn/benefits-of-cloud-computing Skatīts 2022.g. 05. maijā.

The Risks Involved in Cloud Computing. [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.lifewire.com/risks-involved-in-cloud-computing-2373215 Skatīts 2022.g. 05. maijā.

Top 5 Cloud Security Issues for 2018. [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.alertlogic.com/blog/top-5-cloud-security-issues-for-2018/ Skatīts 2022.g. 05. maijā.
DOI: https://doi.org/10.17770/het2022.26.6948

Refbacks

  • There are currently no refbacks.