SIMPLIFIED LIQUIDATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY

Inese Daukule

Abstract


In recent years, the number of simplified company liquidation is increasing, the majority of which is the company with limited liability. In addition, the tendency is observed, and more and more often the company with limited liability is not located and cannot be reached at its declared address, in which case the number of risk addresses is increasing, which is the basis for the simplified liquidation of company with limited liability.

Keywords


limited liability company; simplified liquidation

Full Text:

PDF

References


Komerclikums (13.04.2000.). LR likums https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums, sk. 06.04.2020.

Oficiālās elektroniskās adreses likums (16.06.2016.). LR likums https://likumi.lv/ta/id/283229-oficialas-elektroniskas-adreses-likums, sk. 17.04.2020.

Andersone, I., Paeglīte, Z., Meļņika, M., Niklase, K.(2019.). E-adreses reģistrācijas priekšrocības un izaicinājumi. https://www.sorainen.com/lv/publikacijas/e-adreses-registracijas-prieksrocibas-un-izaicinajumi/, sk. 06.04.2020.

Bite, V., Jakuntaviciute, G. (2014). Is the Limited Liability Doctrine Applicable to Company Directors? European Scientific Journal, 10 (16), pp.109-128. Rertrieved 06.04.2020.from https://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi=10.1.1.917.3119&rep=rep1&type=pdf

Company Taxes (2020). Uzņēmumu reģistrācija. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. https://www.company-taxes.info/dazada-informacija/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu/, sk.03.04.2020.

Helmane, I. (04.07.2017.). Uzņēmumiem, kas nebūs sasniedzami juridiskajā adresē, draud likvidācija. https://lvportals.lv/skaidrojumi/288403-uznemumiem-kas-nebus-sasniedzami-juridiskaja-adrese-draud-likvidacija-2017, sk. 06.04.2020.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts notāra 2020.gada 9.janvāra lēmums Nr. 1-5n/24. https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/galvena-valsts-notara-lemumi/2020-gada-galvena-valsts-notara-lemums-nr-1-5n-24/, sk. 06.04.2020.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (2018). SIA. https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/sia/, sk. 02.04.2020.

Lursoft (19.08.2019.). No šogad likvidētajiem uzņēmumiem vairākumam piemērota vienkāršotā likvidācija. https://blog.lursoft.lv/2019/08/19/no-sogad-likvidetajiem-uznemumiem-vairakumam-piemerota-vienkarsota-likvidacija/, sk. 04.04.2020

Lursoft (2017). Ekrānšāviņš. https://www.lursoft.lv/adrese/upes-iela-2-15-rikava-rikavas-pagasts-rezeknes-novads-lv-4648, sk. 06.04.2020.

Platace, L.(29.08.2013.). Ja personas dzīvesvietā reģistrēts uzņēmums. https://lvportals.lv/e-konsultacijas/2780-ja-personas-dzivesvieta-registrets-uznemums-2013, sk. 04.04.2020.

Šteinfelde, I. (28.08.2019.). NRA pēta: uzņēmumu likvidēšanas rekordgads. https://nra.lv/ekonomika/latvija/ 290323-nra-peta-uznemumu-likvidesanas-rekordgads.htm, sk. 04.04.2020.

Toporowski, J. (2010). Corporate Limited Liability and the Financial Liabilities of Firms. Cambridge Journal of Economics, 34 (5), pp. 885–893. Rertrieved 06.04.2020.from https://academic.oup.com/cje/article-abstract/ 34/5/885/1703099
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2020.6687

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Inese Daukule