Jermacāne, Aija, Zinātniskā vadītāja, Mg.iur., docente, Latvia

 • 2017 - Law Science
  NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AS A CRIME OBJECT
  Abstract  PDF
 • 2017 - Law Science
  LIABILITY OF UNLAWFUL USE OF AUTOMATED DATA PROCESSING SYSTEMS
  Abstract  PDF
 • 2017 - Law Science
  KRIMINĀLATBILDĪBA PAR NELIKUMĪGĀM DARBĪBĀM AR FIZISKAS PERSONAS DATIEM
  Abstract  PDF


ISSN: 2592-8457