Brīvere, Inese, Mg.paed., Mg.hist., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvia

  • 2017 - Applied History. Archival Science
    LŪZNAVA MANOR AND ITS PEOPLE 19th–20th CENTURIES
    Abstract  PDF


ISSN: 2592-8457