MULTICULTURAL HISTORY OF THE REGION IN THE ACTIVITIES OF KĖDAINIAI REGIONAL MUSEUM

Rimants Žirgulis

Abstract


The objective of this paper is to make a short review of influence of the multicultural history of the region and its using in the activities of Kėdainiai Regional Museum. Kėdainiai has a rich multicultural history and heritage, which are very often used by Kėdainiai Regional Museum and all of its six branches. The main attention is paying to educational and project activities. Discovering Kėdainiai as a place of intersection of various nations and cultures, a peculiar Atlantis of a borderland, sometimes by playing or reminding, preservation and nurturance of historical memory of local society, sometimes by public art as invasion into public spaces of town. Such activities of Kėdainiai Regional Museum help to get rid of provinciality and contribute to create the Lithuanian modern civilized nation, open to the world.

Keywords


multicultural history; Kėdainiai Regional Museum; educational activities; projects

Full Text:

PDF

References


Aleinikovas, Arnis (2013). Kėdainiečiai keliavo „Paribio Atlantidos” keliais. Kėdainių mugė, 55 (1617). 2.

Cassel, Boruch Chaim (Alter, 1930). The City of Keidan: An Historical Memoir. New York.

Donskis, L. (2005). Provincija ir provincializmas nūdienos pasaulyje. http://www.balsas.lt/naujiena/267155/l-donskis-provincija-ir-provincializmas-nudienos-pasaulyje, available: 20.12.2014.

Dothan, Tamar, Zabludoff, Olga (2012).Holocaust Education at the Kedainiai Regional Museum. http://home.comcast.net/~acassel/keidan/exposition/, available: 20.12.2014.

Dovydaitytė, Agnė (2011a). Mes ir jie: po masinių žudynių. Kėdainių garsas, 93 (9719). 1, 3.

Dovydaitytė, Agnė (2011b). Paminklas 2076 aukoms atminti. Kėdainių garsas, 107 (9733). 4.

Dovydaitytė, Agnė (2011c). Dar kartą prisiminti pasibaigę gyvenimai. Kėdainių garsas, 109(9735). 3.

Fiodorova, Lina (2012). Pristatė knygą, plokštelę ir terminalą.Kėdainių garsas, 30 (9803). 3.

Fiodorova Lina (2013). Per Lietuvą, Lenkiją ir Baltarusiją – kunigaikščių Radvilų kelias.

Rinkos aikštė, 138 (2651). 7, 9.

Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae (1863). Hrsg. von E. Strehlke. Scriptores rerum Prussicarum. Leipzig, Bd. II. 102.

Karvelis, Deimantas (2013). Tarptautinis kunigaikščių Radvilų kelias. Kėdainiai: Spaudvita.

Kėdainiai. Istorija (2006). Sudarytojai Juknevičius, Algirdas, ir Žirgulis, Rimantas. Kėdainių krašto muziejus. Kėdainiai.

Kėdainių kraštas svastikos ir raudonosios žvaigždės šešėlyje (2011). Sudarytojai Žirgulis, Rimantas, ir Banys, Vaidas. Kėdainių krašto muziejus. Kėdainiai: Spaudvita.

Kėdainių krašto muziejaus edukacinė veikla (2007). Sudarytojai Pečiulytė, Audronė, ir Žirgulis, Rimantas. Kėdainių krašto muziejus. Kėdainiai: Spaudvita. 5–7.

Koreivaitė, Ieva (1999). Ar susitaikėme? Rinkos aikštė, 110 (575). 1–2.

Kužmarskytė, Karolina (2013). „Paribio Atlantidos” dalyviai stengiasi atrasti bendrumą.

Rinkos aikštė, 122 (2635). 7–8.

Lukošiūtė, Agnė (2011). 2076 gilzės. Kėdainių garsas, 97 (9723). 3.

Malinauskienė, Aušra (2008). Muziejus skatins toleranciją kitataučiams. Rinkos aikštė, 41 (1816). 8.

Malinauskienė, Aušra (2013). Muziejuje išmoktos istorinės pamokos virs knyga. Rinkos aikštė, 127 (2640). 16.

Malinauskienė, Aušra (2014). Kėdainiuose ir Izraelyje pagerbė Holokausto aukų atminimą.

Rinkos aikštė, 99 (2758). 1–2.

Masilionytė, Vaida (2013). Tarptautinė konferencija – dar vienas žingsnis projekto įgyvendinimo link. Kėdainių mugė, 93 (1655). 3.

Milosz, Czeslaw (1980). Nobel lecture. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1980/milosz-lecture.html, available: 20.12.2014.

Newes from Poland Wherein is declared the cruel practice of the Popish Clergie against the Protestants, and in particular against the Ministers of the City of Vilna, in the Great

Dukedome of Lithuania, under the Governement of the most Illustrious Prince, Duke Radzivill.

Faithfully set downe by Eleazar Gilbert, Minister to the foresaid Prince, and Preacher to the Scots Congregation in Keydon (1641). London.

Pečiulytė, Audronė, Adomaitienė, Regina (2012). Nevėžio slėnio paslaptys. Kėdainių krašto muziejus. Kėdainiai: Spaudvita. 3–15.

Privilege of Vladislaus IV Vasa for Kėdainiai town. Vilnius, 28.04.1648. Manuscripts Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences. F. 1. Nr. 259.

Raicevičienė, Asta (2012). Bendrapiliečiams, kurių netekome. Kėdainių garsas, 113 (9886). 5.

Regulation for Kėdainiai town by duke Janusz Radziwill, Kėdainiai, 12.06.1653. (2002).

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 3. Kėdainiai. Sudarė Tyla, Antanas.

Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla. 249.

Smirnova, Renata (2012).Trylika okupacijos metų kompiuteriniame terminale. Kėdainių mugė, 21 (1485). 2.

Stankevičė. Kristina (2006). Kėdainių istorija – unikalioje plokštelėje. Lietuvos rytas, 82 (4649). 13.

Švedienė, Rūta (2014). Krašto muziejus dorojasi su iššūkiu – sukurti Amatų centrą Arnetų namuose ir virtualųjį muziejų. Rinkos aikštė, 50 (2709). 6.

Tamašauskienė, Jolanta (2011a). Galėsime rašyti atvirlaiškius Česlavui Milošui. Kėdainių garsas, 47 (9673). 2.

Tamašauskienė, Jolanta (2011b). Krašto muziejuje kuriamas kompiuterinis terminalas.

Kėdainių garsas, 67 (9693). 1, 3.

Toleikis, Vytautas (2003). Daugiakultūrinis Lietuvos paveldas ir jo sklaida: nepatogūs

klausimai muziejininkams. http://www.museums.lt/zurnalas/daugiakulturis_2003_4.htm,

available: 20.12.2014.

Toleikis, Vytautas (2013). Kėdainių perspektyva: galimi Paribio poetų diskursai. Paskaita su

santykinai ilgu sąrašu, vienu P. S. bei „minties šuoliu” vietoj epilogo [non-published text].

Valantonytė, Irmina (2006). Kompaktinėje plokštelėje – miesto tapatybės paieškos. Rinkos

aikštė, 42 (1512). 1–2.

Valantonytė, Irmina (2011). „Raudų sienoje” dar liko vietos atminimui. Rinkos aikštė, 109

(2326). 1–2.

Zokaitytė, Zita (2006). Kėdainiai – provincijos fenomenas. Kėdainių garsas, 43 (8937). 1, 4.

Zokaitytė, Zita (2011a). Buvo nedaug akmenų nešėjų. Kėdainių kraštas, 1 (16). 8–9.

Zokaitytė, Zita (2011b). Paminklas – tarsi geto tvora. Kėdainių kraštas, 5 (20). 4–5.

Zokaitytė, Zita (2012). Kiek žinome apie žydus, kurių netekome. Kėdainių kraštas, 39

(70). 10.

Žebrauskaitė, Jovita (1999). Be žydų susitikome su žydais. Kėdainių garsas, 110 (8065). 1–2.

Žebrauskaitė, Jovita (2011). Viena kraupi diena – ir žydų lyg nebūta. Rinkos aikštė, 97

(2314). 1–2.

Žebrauskaitė, Jovita (2014). Kėdainių krašto muziejus bando miestui grąžinti senąjį įvaizdį.

Rinkos aikštė, 74 (2733). 3.

Žirgulis, Rimantas (1999a). Gilinsimės į tautas, kuriomis buvo margas mūsų miestas.

Kėdainių garsas, 107(8062). 3.

Žirgulis, Rimantas (1999b). Kėdainių žydų bendruomenė XVI a. – XIX a.Vilniaus Gaonas

ir žydų kultūros keliai. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 1997 m.

rugsėjo10–12 d. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 343–349.

Žirgulis, Rimantas (2002). Three hundred years of Multiculturalism in Kėdainiai. The

Peoples of the Grand Duchy of Lithuania, ed. G. Potašenko. Vilnius: Aidai. 130–140.

Žirgulis, Rimantas (2003). Projektas „Kėdainių istorija atraktyviai”. http://www.museums.

lt/zurnalas/zirgulio_straipsnis.htm, available: 20.12.2014.

Žirgulis, Rimantas (2005a). Kėdainių žydų bendruomenė ir jos paveldas. Žydų kultūros

paveldasLietuvoje,red. Alfredas Jomantas. Vilnius: Savastis. 179–188.

Žirgulis, Rimantas (2005b). The Scottish community in Kedainiai c. 1630 – c. 1750. Scottish

Communities Abroad in the Early Modern Period (eds. Alexia Grosjean and Steve Murdoch).

Leiden-Boston: Brill. 225–247.

Žirgulis, Rimantas (2006). Kėdainiai Jewish Community and Its Heritage. Jewish Cultural

Heritage in Lithuania, ed. Alfredas Jomantas. Vilnius: Savastis. 234–245.

Žirgulis, Rimantas (2008). From Terra Gaydine to Kėdainiai town. Vydas Bečelis. Kėdainiai.

Fotografijos. Vilnius: Sapnų sala. 5.

Žirgulis, Rimantas (2010). Projektas „Atrasdami praeitį, kuriame ateitį: kitoniškumo

dedemonizavimas”. Pranešimas konferencijoje „Lietuva Europos ir Viduržemio jūros

regiono kontekste”.Vilnius 2010-02-18 [non-published text].

Žirgulis, Rimantas (2013). Kėdainių krašto muziejus: nemuziejiškas ir žaidžiantis. Lietuvos

muziejų rinkiniai. XVI konferencija „Muziejų daugiafunkciškumas: galimybės ir problemos”

Šiauliai. Šiaulių „Aušros” muziejaus leidykla.14–19.

Žirgulis, Rimantas (2014). Tarptautinis projektas „Virtuali praeitis – ateities muziejų

pagrindas”. Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika. Vilnius. Lietuvos muziejų

asociacija Švietimo sekcija. 31–33.

Пташкинъ, Иван (1899). Местечко Кейданы.Ковна.

Юкнявичюс, Альгирдас (2009). Шотландская община в г. Кедайняй в XVII–

XVIII в. Археология и история Литвы и Северо-Западной России в ранем и позднем

средневековье. Санкт-Петербург: Нестор-История. 157–170.
DOI: https://doi.org/10.17770/latg2014.6.1670

Refbacks

  • There are currently no refbacks.