Teirumnieka, Ērika, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas
    INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTU SAGATAVOŠANA UN IETEKME UZ IZAUGSMI LATGALĒ
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591