Daugulis, Ēvalds, Daugavpils Universitāte, Latvia

  • No 9 (2017) - Vēstures un komunikāciju diskurss latgalistikā
    LATGALES DZIESMU SVĒTKU HRONOLOĢIJA
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591