Lielbārdis, Aigars, Latvijas Universitāte, Latvia

  • No 9 (2017) - Valodas un izglītības politikas jautājumi latgalistikā
    LATVIEŠU DIASPORA KRIEVIJĀ: TIMOFEJEVKAS CIEMA PIEMĒRS
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591