Vītola, Alise, Mg. oec., Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā asistente, LatviaISSN: 2500-9591