Blumberga, Anda, Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas
    VĒSTURISKO ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA AUKSTAJĀ KLIMATISKAJĀ ZONĀ
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591