Stafecka, Anna, Latvijas Universitāte, Latvia

  • No 9 (2017) - Valodas un izglītības politikas jautājumi latgalistikā
    1929. GADA „NŪTEIKUMI PAR LATGALĪŠU IZLŪKSNES ORTOGRAFIJU“ UN MŪSDIENU RAKSTĪBA
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591