Matīss, Anrijs, Latvijas Republikas Saeima, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas
    UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA LATGALĒ
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591