Kļavinska, Antra, Dr. philol., valodniece. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta pētniece, lektore, Latvia

  • No 8 (2016) - ARTICLES
    NAMES OF THE ETHNOGRAPHIC GROUPS IN THE DICTIONARY OF CONTEMPORARY LATVIAN LANGUAGE
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591