Kļavinska, Antra, Mg. philol., Rezekne Academy of Technologies lektore, Reģionālistikas zinātniskā institūta pētniece, LatviaISSN: 2500-9591