Jermolajeva, Elita, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas
    LATVIJAS REĢIONI CEĻĀ UZ VIEDO EKONOMIKU
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591