Ozoliņa, Ilze, Skrindu dzimtas muzejs, Latvia

  • No 9 (2017) - Vēstures un komunikāciju diskurss latgalistikā
    SKRINDU DZIMTAS MUZEJS – PIEMIŅAS UN IZGLĪTOŠANĀS VIETA PLAŠĀM SABIEDRĪBAS GRUPĀM
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591