Atpile-Jugane, Ineta, Mg. philol., Latgales Kultūrvēstures muzeja direktores vietniece zinātniskajā darbā. Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu projekta „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” (LLB-2-269) pētniece., Latvia

  • No 6 (2014) - WORK EXPERIENCE OF MUSEUMS
    COLLECTION OF LATGALIAN CERAMICS IN A VIRTUAL MUSEUM
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591