Ostrovska, Inta, Daugavpils Universitāte, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas
    TERITORIJAS VIEDĀS ATTĪSTĪBAS IZPĒTES ATZIŅU ANALĪZE LATGALES REĢIONĀ
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591