Veidenbergs, Ivars, Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas
    DŪMGĀZU KONDENSATORS LUDZAS KATLU MĀJĀ. LATGALES VEIKSMES STĀSTS
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591