Kuņicka, Kristīne, Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas „Valodniecība” doktorante, LatviaISSN: 2500-9591