Kiope, Māra, Latvijas Universitāte, Latvia

  • No 9 (2017) - Vēstures un komunikāciju diskurss latgalistikā
    LATVIEŠU LATGALIEŠU UN BRAZĪLIEŠU FILOZOFA JEZUĪTA STAŅISLAVA LADUSĀNA DAUDZPUSĪGAIS HUMĀNISMS
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591