Rumaks, Māris, SIA „Baltic Flags“, Latvia

  • No 9 (2017) - Vēstures un komunikāciju diskurss latgalistikā
    LATGALES ĢERBOŅA UN KAROGA RAŠANĀS VĒSTURE UN ATTĪSTĪBA
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591