Klušs, Mārtiņš, Balvu un Sprogu Romas katoļu draudze, Latvia

  • No 9 (2017) - 1917. gada Latgales kongresa vēsturiska un juridiska nozīme un loma Latvijas valstiskumā un Satversmē
    BAZNĪCA UN VALSTS
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591