Veršiņina, Nataļja, Dr. philol., literatūrzinātniece. Pleskavas Valsts universitātes (Krievija) profesore., Russian FederationISSN: 2500-9591