Briedis, Raimonds, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales diskurss literatūras vēsturē
    LATGALES MOTĪVS PĒCKARA GADU CENZŪRĀ UN LITERATŪRĀ
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591