Žirgulis, Rimants, Ķēdaiņu Reģionālā muzeja direktors. Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu projekta „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” (LLB-2-269) pētnieks., Latvia

  • No 6 (2014) - WORK EXPERIENCE OF MUSEUMS
    MULTICULTURAL HISTORY OF THE REGION IN THE ACTIVITIES OF KĖDAINIAI REGIONAL MUSEUM
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591