Meškova, Sandra, Daugavpils Universitāte, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales diskurss literatūras vēsturē
    ANITA LIEPA UN LATGALE: RAKSTNIEKA ĢEOKULTŪRVĒSTURISKĀ POZICIONĒJUMA ASPEKTI
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591