Kušnere, Sigita, Latvijas Universitāte, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales diskurss literatūras vēsturē
    LATGALIEŠU LITERATŪRAS VIETA LATVIEŠU LITERATŪRAS VĒSTURĒ – TRADĪCIJA UN PERSPEKTĪVAS
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591