Pošeiko, Solvita, Mg. philol., Pekinas Svešvalodu universitātes (Ķīna) Latviešu valodas un kultūras vieslektore, LU doktorante, Latvia

  • No 5 (2013) - ARTICLES
    LINGUISTIC LANDSCAPE OF THE BALTIC STATES: DATA, RESULTS, FUTURE RESEARCH PERSPECTIVES
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591