Banys, Vaidas, Ķēdaiņu Reģionālā muzeja vēsturnieks. Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu projekta „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” (LLB-2-269) pētnieks., Lithuania

  • No 6 (2014) - WORK EXPERIENCE OF MUSEUMS
    ANALOGY OF EXHIBITS OF KĖDAINIAI REGIONAL MUSEUM WITH OBJECTS IN LATVIA AND BELARUS : COMPARISON OF WOODEN PLATES
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591