Dundure, Veronika, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures asociācija, LVLKSA, Latvia

  • No 9 (2017) - Valodas un izglītības politikas jautājumi latgalistikā
    LATGALIEŠU RAKSTU VALODA UN NOVADMĀCĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591