Vecgrāvis, Viesturs, Latvijas Universitāte, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales diskurss literatūras vēsturē
    LATGALISKAIS LATVIEŠU DZEJĀ PĒC OTRĀ PASAULES KARA: DAŽAS PĀRDOMAS PAR KOPĪGO UN ATŠĶIRĪGO NACIONĀLĀS IDENTITĀTES ASPEKTĀ
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591