Cekula, Zane, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvia

  • No 9 (2017) - Valodas un izglītības politikas jautājumi latgalistikā
    SAIMNIECISKĀ DARBĪBA, AMATI UN NODARBOŠANĀS VEIDI LATGALES VIETVĀRDOS
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591