SOLVENCY OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES

Tālis Freimanis, Leonārs Svarinskis

Abstract


Machine building as a competative exporting industry plays an important role in the Latvian national open market economy. The further development of machine building is possible under the conditions of the stable solvency. Therefore, it is crucial to perform the solvency analysis of the industry enterprises and give its evaluation.

Keywords


machine building; solvency; total liquidity; absolute liquidity

Full Text:

PDF

References


Rurāne M. Finansu pārvaldība, 218-226.lpp.

Zelgalve E., Petrovska N. Kredītspējas analīze un novērtēšana, Rīgā, 2004., 146.lpp.

Freimanis T. Uzņēmējdarbības kreditēšanas problēmas Latgalē, Rēzekne, 2008, Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2008, 17.04., 131-137.lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/lner2009vol1.1.1760

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Tālis Freimanis, Leonārs SvarinskisThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License