INNOVATIONS OF THE TRADE MARKETING IN LATVIA

Inese Spīča, Ernests Spīčs

Abstract


In the rapidly changing environment contemporary marketing activities affects educational programms. The paper analyze the marketing and sales current events in Latvia. In this paper given a substantive explanation of trade marketing and trade marketing development opportunities for Latvia, trade marketing new development areas and to clarify their learning opportunities in Latvia.

Keywords


marketing; trade; innovation; Latvia; trade marketing

Full Text:

PDF

References


Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. R.: Balta eko, 2004, 14.-15.lpp.

Fontēns P. 12 jautājumi par Eiropu. Beļģija: Eiropas Kopiena, 2007, 14.lpp

Gaile-Sarkane E. E-mārketinga pamati.Rīga: RTU, 2005. 124.lpp.

Kotler F. Marketing v tretjem tisjačeletije: Kak sozdat, zavojevat i uderžat rinok. M.:ACT, 2000, 121 s.

Spīča I., Fedjunovs H. Inovāciju tirgvedības aktualitātes un problēmas Latvijā// Latvijas Universitātes raksti. 2006, 702.sēj.: Ekonomika, V, 503.lpp.

Spīča I Tirgvedība :Lekciju konspekti un semināru materiāli/ 5.izd. R.: LU, 2005. 142 lpp.

Strazdiņa V., Spīča I. Tirdzniecības uzņēmējdarbība. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008, 7.lpp.

http://www.balticshop.com

http://www.etsy.com/

http://www.myspace.com/daumants
DOI: https://doi.org/10.17770/lner2010vol1.2.1798

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Inese Spīča, Ernests SpīčsThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License